Produktserie: Skåne

Sveriges kontinent, den 3:dje kronan i riksvapnet och moderland till otaliga legendarer. Ifrån böljande rapsfält till höga kuster, från spiddekaga till gåsamiddag. Ja, mer eller mindre allt med Skåne är värt att fira.